BEJADIC

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 8:00 - 14:00
 • 0723.290.941 și 0723.290.951
 • birou@bejadic.ro

Servicii specifice

În această secțiune, pe lângă serviciile specifice de executare silită, vă oferim și câteva informații utile.

Executări directe:

 • Evacuări
 • Incredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, granițuiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:

 • Urmărirea mobiliară a creanțelor
 • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri.
 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența noastra

Acte cerute de lege care exced executarea silită

 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz

Acte necesare

Pentru punerea în executare a titlurilor executorii, aveți nevoie de următoarele documente:

 •  Titlul executoriu în original
 •  Cerere de executare (se poate redacta la sediul biroului)

Pentru comunicarea notificărilor este necesară:

 • Notificarea în 3 exemplare originale
 • Toate taxele se pot plăti la sediul nostru

Descarcă aici: