Licitații – BEJADIC

BEJADIC

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 8:00 - 14:00
  • 0723.290.941 și 0723.290.951
  • birou@bejadic.ro
Număr DosarDată LicitațieDescriereFișier
263/201810.09.2019Imobil situat in localitatea Fundeni, jud. Calarasi, inscris in CF nr. 21642 la OCPI Fundeni, nr. cadastral 21642, compus din teren intravilan in suprafata de 1.050,00 mp.
226/201829.08.2019apartament cu doua camere si depedinte cu suprafata utila de 48,30 mp., cota indiviza de 2,829% din spatiile comune si 1500/100 cote teren
25/2019 - camera teh15.07.2018camera tehnica in suprafata totala de 15.464 mp. si cota indiviza de 0,462% din partile comune si teren indiviz in proprietate
25/2019 - TEREN11.06.2019teren extravilan în suprafață de 920 mp. în Cernica, sat Tânganu, jud. Ilfov
268/201413.05.2019apartament cu doua camere si dependinte cu s.u. 34,94 mp.

Art. 842. Participanţii la licitaţie

  • (1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde.
  • (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
  • (3) Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal de licitaţie.
  • (4) Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării.
  • (5) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.
Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-de-procedura-civila/art-842