Licitații – BEJADIC

BEJADIC

  • Program cu publicul: Luni-Vineri, 8:00 - 14:00
  • 0723.290.941 și 0723.290.951
  • birou@bejadic.ro
Număr DosarDată LicitațieDescriereFișier
212/201605.11.2019apartament cu doua camere si dependinte cu suprafata utila de 34,98 mp., inscris in CF 221682-C1-U256 la BCPI Sector 3, avind nr. cadastral 221682-C1-U256
151/201822.10.2019teren în suprafață de 184,97 mp. (CF 109822 Snagov, nr. cadastral 2745/2) și teren în suprafață de 90,00 mp. (CF 103330 Snagov, nr. cadastral 2745/1/2)

Art. 842. Participanţii la licitaţie

  • (1) Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobândească bunul ce se vinde.
  • (2) Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
  • (3) Solvabilitatea, capacitatea şi interpunerea sunt lăsate la aprecierea sumară şi imediată a executorului judecătoresc, care poate refuza făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal de licitaţie.
  • (4) Mandatarul va trebui să prezinte o procură specială autentică, care se va păstra la dosarul executării.
  • (5) Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din preţul de pornire a primei licitaţii.
Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-de-procedura-civila/art-842