BEJADIC

 • Program cu publicul: Luni-Vineri, 8:00 - 14:00
 • 0723.290.941 și 0723.290.951
 • birou@bejadic.ro

Competența Materială

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), executorii judecătorești au următoarele atribuții:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricarei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
  – evacuări
  – încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grănțuiri, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  – Urmărirea mobiliară a creanțelor
  – Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența acestora.

Competența Teritorială

Biroul nostru are competență teritorială pe raza de circumscripție a Curții de Apel București:

– Municipiul București;
– Județul Ilfov;
– Județul Giurgiu;
– Județul Teleorman;
– Județul Călărași;
– Județul Ialomița;